Elektroniczne faktury.
Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości otrzymywania elektronicznych faktur za odprowadzanie ścieków z nieruchomości.