Rozbudowa systemu naśnieżania i utrzymania tras narciarskich Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu Bieszczad.ski w miejscowości Wańkowa

Rozbudowa systemu naśnieżania i utrzymania tras narciarskich Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu BIESZCZAD.ski w miejscowości Wańkowa” składa się z następujących pozycji. 
 rozbudowy uzbrojenia istniejących studni do naśnieżania,
 zakupu 8 nowych stacjonarnych armat do naśnieżania 
 zakupu ratraka do utrzymania nowych tras zjazdowych
 
Inwestycja ma na celu profesjonalne przygotowanie i udostępnienie nowych tras zjazdowych zaspokajając oczekiwania coraz większej rzeszy miłośników sportów zimowych, umożliwiając jednoczesne prowadzenie zawodów sportowych, z niezakłóconą możliwością korzystania z pozostałych tras.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2023. Umowa o dofinansowanie nr 2023/0398/11149/SubA/DIS/SP z dnia 13/10/2023

Wartość dofinansowania 900 000,00 zł

 Wartość całego zadania 2 140 877,24 zł