Projekt pn. „Budowa Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu „Bieszczad-ski” – etap II” współfinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020.

NAZWA PROJEKTU

 „Budowa Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu „Bieszczad-ski” – etap II”

 CEL PROJEKTU

 Projekt jest drugim etapem inwestycji związanej z powstaniem Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu Bieszczad-ski jest w chwili obecnej największym tego typu przedsięwzięciem realizowanym na terenie województwa podkarpackiego. W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się budowę dwóch przenośników taśmowych (ruchome chodniki narciarskie) oraz talerzykowego wyciągu narciarskiego, jak również zakup urządzeń niezbędnych zarówno do naśnieżania stoków narciarskich, jak i profesjonalnego utrzymania tras narciarskich, a także sprzętu umożliwiającego prowadzenie nauki, treningów oraz rozgrywanie narciarskich zawodów sportowych. Zakup i zainstalowanie dwóch narciarskich przenośników taśmowych oraz przenośnego wyciągu talerzykowego w połączeniu z istniejącym „przedszkolem narciarskim” pozwoli na bezpieczne, efektywne i stopniowe szkolenie w zakresie podstaw narciarstwa zjazdowego i snowboardu.

 FINANSOWANIE PROJEKTU

 Na realizację zadania podpisano umowę dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 w  wysokości 1 800 000,00 zł

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

 Podpisanie umowy o dofinansowanie: 14.12.2020 r.

Planowana data zakończenia realizacji zadania 30.11.2021 r.