Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Uhercach Mineralnych, a także sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjna i tłoczna) zostały wybudowane w ramach realizacji projektu pn. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Oczyszczalnia ścieków posiada średniodobową przepustowość Qśrd=637 m3/d i pracuje w systemie ciągłym z wykorzystaniem osadu czynnego. Oczyszczalnia składa się z mechanicznego i biologicznego stopnia oczyszczania ścieków oraz ciągu technologicznej przeróbki osadu.

Lokalizacja: 38-623 Uherce Mineralne 140c