Ogłoszenie o pisemnym nieograniczonym przetargu ofertowym

Znak postępowania: PRI.1.2022

data publikacji: 21.10.2022

Udostępnienie części terenu stacji narciarskiej Bieszczad.ski w Wańkowej w celu prowadzenia szkółki narciarskiej i snowboardowej na sezon zimowy 2022/2023 oraz 2023/2024 z możliwością przedłużenia na kolejne sezony.
  1. Zaproszenie do składania ofert
  2. Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert – Projekt umowy 
  3. Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert – Wzor formularza ofertowego