KONTAKT

Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI”  Sp. z o.o.
38-711 Ropienka
Wańkowa 25c

 

email: pri@olszanica.pl
tel. +48 794 100 948
tel. +48 794 100 976
 
NIP:  688-130-20-22
REGON: 380710081
KRS: 0000739266
 
Konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego
54 1130 1105 0005 2492 3120 0001