"PRI" Sp. z o.o.

Dokumentacja fotograficzna

Zobacz galerię zdjęć

tekst tesks tekst

Feel free to look around

Zobacz galerię zdjęć

DBAMY O ŚRODOWISKO

Zobacz galerię zdjęć

"PRI" Sp. z o.o.

Dokumentacja fotograficzna

Zobacz galerię zdjęć

O NAS

Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica   jest Spółką funkcjonującą w obszarze usług komunalnych, których odbiorcą jest społeczność Gminy Olszanica. W swojej działalności PRI Sp. z o.o.  jako Spółka prawa handlowego godzi realizację celu gospodarczego z realizacją celu społecznego – świadczenia kompleksowych wysokiej jakości usług dla ludności. 

NASZE CELE

Głównym celem  projektu „ Budowa biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne” jest , rozwój społeczno-gospodarczy obszaru zdegradowanego poprzez jego rewitalizację ukierunkowaną na rozwój działalności turystycznej oraz dostosowanie  infrastruktury do pełnienia nowych funkcji. Ponadto, realizacja przedmiotowej inwestycji, która jest odpowiedzią na występujące problemy społeczno–gospodarcze społecznego – świadczenia kompleksowych wysokiej jakości usług dla ludności.