ZAWARTE UMOWY DLA REALIZACJI PROJEKTU

  1. Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn. „ Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne”

 

Numer umowy : 29/II/2018 z dnia 31.07.2018

Wykonawca : LABOR  Sp. z o.o. ; 35-207 Rzeszów ul. Jastrzębia 4

Wartość umowy : 174 660,00 PLN

 

  1. Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne

 

  • Część 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz

obiektami  technicznymi dla aglomeracji  Uherce Mineralne.

 

        Numer umowy : 27/V/2018 z dnia 11.12.2018

       Wykonawca : BOGDAN DUPLAGA INSTALATORSTWO Sp. z o.o. ; 36-047

                                  Niechborz ; Racławówka 304

        Wartość umowy :  9 434 100,00  PLN

 

  • Część 2 – Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Uherce Mineralne

 

       Numer umowy : 28/V/2018 z dnia 13.12.2018

       Wykonawca : Konsorcium „MACHNIK-KRISBUD”

                                    Lider Konsorcjum : Przedsiębiorstwo Budownictwa

                                    Inżynierskiego MACHNIK Sp. z o.o. ; 33-380 Krynica Zdrój ,

                                    Mochnaczka Wyżna 118

                                    Partner Konsorcjum : Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KRISBUD

                                    Sp. z o.o. ; 33-380 Krynica Zdrój , Mochnaczka Wyżna 59

        Wartość umowy :  11 626 750,18  PLN