Olszanica, Dnia 02.06.2020 r.

Informujemy o ogłoszonym przetargu nieograniczonym na zadanie:

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:
Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Wańkowej – roboty budowlane w ramach projektu „Bieszczad-ski – rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica”

PRI.271.1.1.2020

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu  

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony  

Termin składania ofert 2020-06-17 10:00   

Link do BIP: https://priolszanica.bip.gov.pl/publiccontracts/view/25234