Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym  pn.: Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Wańkowej w ramach projektu „Bieszczad-ski – rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica”

PRI.271.1.2.2020

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu  

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-06-24 10:00

https://priolszanica.bip.gov.pl/publiccontracts/view/25440